Kategorie pro kurzy určené pedagogickým pracovníkům k rozvoji jejich metodických a osobních kompetencí

V tomto kurzu dáváme podporu všem účastníkům prezenčního kurzu Lektor 1. 

Komunikace v praxi pro pedagogy