V této kapitole se dozvíte, k čemu slouží fyzikální veličiny. Naučíte se pomocí nich popsat vlastnosti tělesa, určit jejich změny a pohyb tělesa. Naučíte se zapisovat fyzikální veličiny pomocí jejich označení, velikosti a jednotky.