Archiv kurzů z knihovny

MaK_ICT_02 - původní kurz z roku 2010

MaK_ICT - Role ICT v edukačním procesu

Modul Role ICT v edukačním procesu je součástí vzdělávání ICT koordinátorů. Obsahuje tyto části (kapitoly):

 1. Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 2. Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT 
 3. Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
 4. Principy a možnosti počítačových sítí
 5. E-learning na základní a střední škole

MaK_ICT_03 - původní kurz z roku 2010

MaK_ICT - Tvorba strategických plánů školy a její prezentace

Modul Tvorba strategických plánů školy a její prezentace je součástí studia Metodik a koordinátor ICT. Obsahuje tyto kapitoly:

 1. Pravidla pro psaní písemností
 2. Plánování rozvoje služeb ICT ve škole, interakce ICT a RVP
 3. Informační systém školy, webová prezentace školy
 4. Řízená exkurze
 5. Základy řízení projektů od návrhu až po evaluaci
 6. Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)

MaK_ICT-04 - původní kurz z roku 2010

MaK_ICT - Konkrétní aplikace ICT ve vzdělávacím procesu

Modul Konkrétní aplikace ICT ve vzdělávacím procesu je součástí vzdělávání ICT koordinátorů. Obsahuje tyto kapitoly:

 1. E-learningové prostředí (LMS Moodle, WebQuest a další systémy)
 2. Využití počítače ve vzdělávacím procesu – matematika
 3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu – výtvarná výchova
 4. Využití počítače ve vzdělávacím procesu – anglický jazyk, fyzika
 5. Počítač a volný čas dětí a mládeže 
 6. Užití ICT ve speciální pedagogice 
 7. Vedení školních žákovských projektů

MaK_ICT-05 - původní studijní kurz z roku 2010

MaK_ICT Moderní trendy a speciální užití ICT ve škole

Modul "Moderní trendy a speciální užití ICT ve škole" je součástí studia Metodik a koordinátor ICT. Obsahuje tyto kapitoly:

 1. E-learning a blended learning
 2. Výuka hrou s využitím ICT 
 3. Tvorba týmu 
 4. Kolaborativní prostředí pomocí ICT 
 5. Vývoj vzdělávacích modulů pro internet 
 6. Praktická aplikace v LMS Moodle
 7. Příklady využití technologie pro výuku

MaK ICT - 06 - kurz NIDV pro práci v bezpečném virtuálním priostředí

Kurz pro realizaci vzdělávacího programu Bezpečné virtuální prostředí.

Zahrnuje nejen online moduly, ale také prezenční školení.

Ve složce u modulu jsou vždy studijní materiály, základní prezentace.

K absolvování modulu je nutno splnit uvedené úkoly.


MaK ICT 07 - Projektové řízení - podpůrný kurz pro téma Projekty škol


E-learningová podpora vzdělávání v oblasti standardizace organizací - verze 2 od 07/2014