Kategorie pro studium metodiků ICT

Kurz pro lektory, jakási sborovna

Agenda všech kurzů - studií Metodik a koordinátor ICT

Najdeme zde data o účastnících, jedná se o jakýsi elektronický archiv studií. 

Toto je studovna pro studující v rámci studia Metodik a koordinátor ICT od listopadu 2019. 


Toto je studovna pro studující v rámci studia Metodik a koordinátor ICT od listopadu 2019. 


Toto je navazující kurz na tzv. Studovnu pro téma 

Využití ICT ve výuce předmětů. 

MaK_ICT_02 - původní kurz z roku 2010

MaK_ICT - Role ICT v edukačním procesu

Modul Role ICT v edukačním procesu je součástí vzdělávání ICT koordinátorů. Obsahuje tyto části (kapitoly):

 1. Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 2. Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT 
 3. Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
 4. Principy a možnosti počítačových sítí
 5. E-learning na základní a střední škole

MaK_ICT_03 - původní kurz z roku 2010

MaK_ICT - Tvorba strategických plánů školy a její prezentace

Modul Tvorba strategických plánů školy a její prezentace je součástí studia Metodik a koordinátor ICT. Obsahuje tyto kapitoly:

 1. Pravidla pro psaní písemností
 2. Plánování rozvoje služeb ICT ve škole, interakce ICT a RVP
 3. Informační systém školy, webová prezentace školy
 4. Řízená exkurze
 5. Základy řízení projektů od návrhu až po evaluaci
 6. Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)

MaK ICT 07 - Projektové řízení - podpůrný kurz pro téma Projekty škol


E-learningová podpora vzdělávání v oblasti standardizace organizací - verze 2 od 07/2014

Toto je studovna pro studující v rámci studia Metodik a koordinátor ICT od října 2018.