Kategorie pro studium metodiků ICT

Agenda všech kurzů - studií Metodik a koordinátor ICT

Najdeme zde data o účastnících, jedná se o jakýsi elektronický archiv studií. 

Kurz pro lektory, jakási sborovna

Toto je studovna pro studující v rámci studia Metodik a koordinátor ICT od listopadu 2023.


Toto je studovna pro studující v rámci studia Metodik a koordinátor ICT 19. běh od 4. 11.  2022.