MaK_ICT_03 - původní kurz z roku 2010

MaK_ICT - Tvorba strategických plánů školy a její prezentace

Modul Tvorba strategických plánů školy a její prezentace je součástí studia Metodik a koordinátor ICT. Obsahuje tyto kapitoly:

  1. Pravidla pro psaní písemností
  2. Plánování rozvoje služeb ICT ve škole, interakce ICT a RVP
  3. Informační systém školy, webová prezentace školy
  4. Řízená exkurze
  5. Základy řízení projektů od návrhu až po evaluaci
  6. Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)