MaK ICT 07 - Projektové řízení - podpůrný kurz pro téma Projekty škol


E-learningová podpora vzdělávání v oblasti standardizace organizací - verze 2 od 07/2014