Agenda všech kurzů - studií Metodik a koordinátor ICT

Najdeme zde data o účastnících, jedná se o jakýsi elektronický archiv studií.